Radim sa odraslim ljudima i nudim psihološku pomoć kod sledećih problema:

  • Depresija ili poremećaji raspoloženja (nedostatak motivacije, malaksalost)
  • Stresne životne situacije i poremećaji prilagođavanja
  • Poremećaji spavanja
  • Anksiozni poremećaji
  • Opsesivno – kompulsivni poremećaj (prisilne misli i radnje)
  • Životne tranzicije ili krize, poput gubitka posla, smrti voljene osobe
  • Psihički stres usled akutnih ili hroničnih bolesti
  • Demencija i drugi poremećaji starije životne dobi, npr. depresija, anksioznost
  • Saveti rođacima u slučaju psihičkih bolesti u porodici
  • Problemi sa samopoštovanjem i socijalna nesigurnost

Psihodijagnostika

je osnovni preduslov za pronalaženje prave opcije lečenja za osobe sa psihičkim problemima ili bolestima.

Psihološko savetovanje

pomaže u pružanju informacija i u donošenju odluka. 

Psihološka terapija

ima za cilj ublažavanje ili uklanjanje psihičkih problema ili poremećaja.