Psihološka terapija

ima za cilj ublažavanje ili uklanjanje psihičkih problema i poremećaja. Pored toga, klijentu se pruža podrška da lakše savlada svoju bolest. Tretman je fokusiran na spesifičan poremećaj ili problem.

Na početku lečenja razjašnjavaju se očekivanja i definiše zajednički cilj. Problemi, prepreke i ometajući faktori se formulišu kako bi se pokrenula promena kroz terapijski razgovor, vežbe i obuke. Važan deo lečenja je prenos sadržaja tretmana u svakodnevni život i kontinuirani odraz procesa promene.