Psihodijagnostika

je osnovni preduslov za pronalaženje prave opcije lečenja za osobe sa mentalnim zdravstvenim problemima ili bolestima. Psihodijagnostika se sastoji od detaljnog razgovora (anamneza i istraživanje), naučnih psiholoških testiranja i posmatranja ponašanja osobe. Nakon izvođenja dijagnostike razgovaram sa klijentom o rezultatima, preporučenim prodecurama i merama lečenja.