Radni pristup


Po mom mišljenju ne postoji samo jedini pravi psihološki pristup. Volim da kombinujem različite metode i postupke koji su naučno ispitani i dokazan je njihov efekat.

U mojoj praksi se najčešće koriste kognitivno-bihejvioralne kao i šema terapijske metode. Smatram da su psihodinamijski procesi (nesvesne misli i osećanja) važne komponente u toku lečenje. Posmatrajući sebe možemo mnogo toga da zaključimo o sopstvenom ponašanju. A ako nešto razumemo, tek tad ga možemo prihvatiti, što zauzvrat ima lekoviti efekat. Alternativno, možemo probuditi želju za promenom.

 

Lični pristup svakom pacijentu, prema njihovim mogućnostima i potrebama suštinski je temelj moga rada. Istovremeno, smatram veoma važnom autonomnost i ličnu odgovornost svakog klijenta.